Aanbod

Relax Detox

Laat je leven niet verzuren met Body-Base

  • ontgiften / ontslakken/ ontzuren ( “jungbrunnen”)
  • biologische anti-aging
  • pijnbestrijding
  • cellulitis
  • bovenarm verstevigen
  • burn-out
  • energie-stimulatie
  • vetverbranding : omvang- en gewichtsreductie

 

Het principe

Onze gezondheid is gebaseerd op het in stand houden van het inwendig milieu.
Binnen dit inwendig milieu is het zuur-base evenwicht ( pH balans) in het lichaam één van de meest kritische factoren voor een goede gezondheid. Dit evenwicht wordt bereikt als de, vooral via de voeding, toegevoerde zuren door basen kunnen worden geneutraliseerd en afgevoerd en het tussencelvocht een pH waarde van ± 7 heeft.
Door een verkeerd voedingspatroon, gebrek aan beweging, milieuvervuiling en stress echter, wordt het lichaam overspoeld met agressieve zuren die niet alle kunnen worden geneutraliseerd en afgevoerd. Deze zure resten worden als zg zure slakken in het weefsel opgeslagen en belemmeren hier de uitvoering van belangrijke stofwisselings-processen.Dat heeft o.a. ook energiegebrek in de cellen tot gevolg. Voor alle in de cellen uit te voeren processen is energie echter een noodzakelijke factor :
indien de energievoorziening in de cel niet (meer) functioneert, functioneert de cel niet, wordt het betreffende weefsel verzwakt en kunnen op den duur de betreffende organen niet meer optimaal functioneren.

Steeds meer medici gaan er dan ook van uit, dat een constante verzuring van het lichaam verantwoordelijk is voor het blokkeren van energiestromen en de oorzaak is van het ontstaan van ziektes en pijnsymptomen. Alle klachten, ongeacht welk lichaamsdeel er van betroffen is, hebben iets gemeen : zowel in het betroffen weefsel als in het hele organisme is de energievoorziening veranderd.
Met de Body-Base kunnen via de Cell Energy Therapy (CET) lichaamsidentieke elektrische“genezingsstroompjes” worden opgewekt.CET werkt, net als het menselijk lichaam, met gelijkstroom in het laagfrequente micro ampère bereik.


Deze microstroompjes worden gemeten in miljoenste ampères. Uit onderzoek is gebleken dat deze stroompjes genezingsprocessen in het lichaam enorm kunnen versnellen. De minder goed functionerende lichaamscellen worden gestimuleerd en als het ware aangesproken in een taal die ze verstaan. CET werkt daarom niet als pijnstiller, maar brengt het natuurlijke genezingsproces weer op gang.
Op zich is het gebruik van microstroom niet nieuw en werd al in het begin van de 20e eeuw ingezet bij bv genezing van oorlogsverwondingen.


Nieuw en uniek aan de Body-Base methode is echter, dat het de ontwikkelende artsen gelukt is, via weefselspecifieke frequenties, direct op die plaatsen in te grijpen waar de storing zich bevindt. Door deze gerichte energie-aanvulling, direct in de verzwakte weefsels, is het resultaat veel sneller en doeltreffender als bij andere (micro-)stroom technieken. Body-Base onderscheidt zich daardoor qua behaalde resultaten positief van alle andere electro-, frequentie – of resonantie- therapien.
De methode is zeer klantvriendelijk: men voelt niets, de werking is vaak al na de eerste behandeling merkbaar en er zijn geen bijwerkingen.
Ook uiterlijke verschijnselen als cellulitis, rimpelvorming, slappe huid, haaruitval en in het algemeen vervroegde ouderdomsverschijnselen, hangen nauw samen met de verstoorde pH balans.

In de beauty en wellness- vakpers leest men steeds vaker over de negatieve invloed op de huid van verzuring en verslakken. Algemeen wordt aangegeven dat een goede pH waarde het geheim achter natuurlijke
schoonheid is: “Alleen met een goede pH balans kunnen een strak lijf, plezier in het leven en veel power worden bereikt“: (Freundin/Heft 2)

In het huidbeeld zijn de gevolgen van verzuring dan ook duidelijk zichtbaar: slappe huid, sterke rimpelvorming, cellulitis, acné en vervroegde “aging” zijn de belangrijkste vormen hiervan.
De eerste en eenvoudigste stap naar verbetering zal altijd het aanpassen van het voedingsen bewegingspatroon zijn. Een goed voedingspatroon bevat een groot aandeel aan basische en een gering aandeel aan zuurvormende levensmiddelen (80-20%).
Daar de blokkerende slakken echter met het aanpassen van de voeding alleen nauwelijks te bedwingen zijn, is een rigoreuze ontzurings- en ontslakkingskuurnoodzakelijk.

Duitse artsen hebben in de Body-Base methode conservatieve ontzuringsmethodes
ingenieus gecombineerd met modernste cel energy therapy (CET) techniek.
Een geniale, gepatenteerde, methode die via ontzuren en reactiveren van de cellen tot een nieuw uiterlijk, nieuwe levensenergie en tot veel nieuwelevenskwaliteit leidt. Naast directe pijnbestrijding is dan ook vooral de ontzuringsbehandeling de meest belangrijke aanwending van de Body-Base.

Beauty Base: Medical Beauty

Medical Beauty is de meest belangrijke en toekomstgerichte ontwikkeling in de beauty- en afslankbranche.
Het uitgangspunt is, dat in de medische wereld werd vastgesteld, dat zure resten en  slakken in bindweefsel en organen de oorzaak zijn van inwendige functiestoringen en een versneld ouderdomsproces.
Dit wordt o.a. weerspiegeld in het huidbeeld via rimpelvorming, acné, cellulitis, slappe en vale huid en, in het algemeen, versnelde aging-symptomen.
Een behandeling van alleen de uiterlijke symptomen van deze huidproblemen, zoals tot heden in de beautybranche gebruikelijk, leidt dan  ook zelden tot een duurzaam resultaat.

Beauty Base medical beauty 

werd speciaal ontwikkeld om de kern van de huidproblemen te bestrijden: de onderhuidse bindweefsels te bevrijden van giftige en zure slakken .
De basis van iedere Beauty Base behandeling is dan ook altijd het ontzuren : pas nadat de bindweefsels via deze unieke methode werden gezuiverd van de zg zure slakken, kan sucesvol worden gestart met de aanvullende huidbehandelingen.

Hetzelfde geldt voor de afslankbranche :

Daar de slakken vooral in de vetweefsels worden opgeslagen om te voorkomen dat zij schade aanrichten in het lichaam, verzet het lichaam zich tegen vetafbraak om te voorkomen dat deze schadeljke slakken weer vrij komen.

Succesvol en sneller afslanken is dan ook  pas mogelijk als eerst via grondig ontzuren de slakken uit vet- en bindweesfels werden verwijderd.
Zelfs Weight Watchers adviseert inmiddels om eerst te ontslakken en dan pas de WW methode te gaan doen.
Laat u vrijblijvend en uitvoerig informeren over de ontzuringsmethode en de aanvullende Beauty-Base behandelingen.

info@vitastyle.be


Lieve Govaerts | Vitastyle Fytotherapie Lieve Govaerts | Vitastyle | Brugge Lieve Govaerts | Vitastyle | Hypoxistudio Brugge Lieve Govaerts | Vitastyle | Hypoxistudio Brugge Lieve Govaerts | Vitastyle | Hypoxistudio Brugge